KURS SOLIDWORKS-a


Časovi se održavaju u terminima koje usvoje polaznici kursa zajedno sa organizatorom nastave i predavačima. Standardno pohađanje kursa je dva ili tri puta nedeljno po dva časa.
Subotom od 11:00 do 13:00 je termin rezervisan za vežbu i nadoknadu propuštenog gradiva i mogu ga koristiti svi polaznici kursa, neograničeno, za vreme trajanja kursa.


· SolidWorks predstavlja višenamenski programski paket za trodimenzionalno dizajniranje proizvoda i objekata i pripremu istih za proizvodnju. Ovo je moćan program koji se pored svojih funkcionalnih sposobnosti pre svega odlikuje jednostavnošću korišćenja. Izuzetno je pristupačan za rad, a ciljana grupa korisnika jesu tehnička lica koja brzo i jednostavno trebaju da dođu do izgleda svoga konačnog proizvoda ili objekta. Sa svojim veoma logičnim alatima, SolidWorks omogućava korisnicima da brzo i jednostavno skiciraju svoje ideje, menjaju dimenzije i vrše sve što je potrebno kako bi najbržim putem došli od prvobitne zamisli do konačnog proizvoda. Velika prednost koja čini SolidWorks toliko popularnim jeste što nije ograničen na samo jednu, usko specijalizovanu grupu korisnika, već je naprotiv namenjen za sve korisnike koji se bave dizajniranjem i projektovanjem. Jednostavnost korišćenja u kombinaciji sa širokim mogućnostima su učinile da je SolidWorks danas prodat u preko 1.500.000 licenci širom sveta u raznim granama industrije i arhitekture.

Kurs je namenjen mašinskim i drugim inžinjerima, studentima mašinstva i elektrotehnike, građevincima, arhitektama i svima onima koji se smatraju dizajnerima u širem smislu (modni, likovni…) i žele da svoje ideje prenesu u 3D svet.

Cilj kursa jeste da polaznike poduči konceptima i metodama 3D modeliranja u SolidWorks okruženju. Sa ovim kursem se osim temeljnih znanja iz 3D modeliranja, polazniici podučavaju i brzom prevođenju svojih idejnih zamisli u virtualnu stvarnost SolidWorks okruženja uz korišćenje praktičnih primera iz prakse.

Nakon kompletiranja kursa, polaznici će biti u stanju da:

  • Naprave jednostavne solid modele iz svakodnevnog okruženja te da koriste mogućnosti površinskog okruženja.
  • Upotpune svoj dizajn sa sklapanjem pojedinačno oblikovanih dijelova u konačnu cjelinu.
  • Konvertuju modele u različite formate u cilju razmene 3D podataka između različitih CAD paketa.
  • Naprave 2D tehničku dokumentaciju na osnovu postojećeg 3D modela.
  • Stvore bazične modele koji se prave od limova.
  • Samostalno prođu kroz proces generisanja fotorealistične slike (Render) datog modela/sklopa. Ovo podrazumeva podešavanje svetla, njegovog intenziteta, senke, pravca iz kog dolazi osvetljenje, sliku pozadine kao i sl.

  •