KURS ADOBE ILLUSTRATOR-a

 

Časovi se održavaju u terminima koje usvoje polaznici kursa zajedno sa organizatorom nastave i predavačima.

Standardno pohađanje kursa je individualno ili u grupi.

Adobe Illustrator je primarno program za crtanje ilustracija, grafički dizajn (logotipovi, vizualni identitet) zatim manje kompleksnih štampanih materijala (flajeri, brošure, CD/DVD omoti, opsegom manje publikacije, plakati, kalendari i sl.) kao i elemenata web dizajna. Podržava crtanje grafičkom tablom što omogućava slobodu i kreativnost u radu. Ima podršku za importovanje i eksportovanje u veliki broj grafičkih formata.

Kurs će upoznati polaznike sa osnovnim i naprednim alatima programa, njihovom primenom kroz primere, vežbu i projekate: izrada logotipa, jednostavna ilustracija, posetnica, letak, plakat, oglas, višestranični katalog i njihova priprema za štampu.


Neki od pojmova o kojima će se govoriti: vektorska grafika, rasterska grafika,crtanje na računaru – tačka, linija, objekt, rezolucija, kolorni modeli (CMYK i RGB), rasterizacija i vektorizacija, eps, ai i pdf formati (industrijski standardi), selekcija i transformacija, layeri, efekti, transparencija, rad s maskama, rad s tekstom i osnove tipografije.