KURS ADOBE PHOTOSHOP-a

 

Časovi se održavaju u terminima koje usvoje polaznici kursa zajedno sa organizatorom nastave i predavačima.

Standardno pohađanje kursa je individualno.

Ovaj Adobe-ov programski paket je veoma popularan kod svih koji se bave fotografijom i obradom digitalnih fotografija i skeniranih materijala.

Postao je neka vrsta standarda među profesionalcima za rad na fotografijama kao i prilikom pripreme ilustracija i fotografija za štampu. Alatima ovog progama moguće je kompletno pripremiti materijal za internet prezentaciju, uraditi pripremu za štampu plakata, ili pak obraditi fotografije sa digitalnog foto-aparata.


Adobe Photoshop je idealno rešenje za sve, od prostog dodavanja teksta na sliku do najkvalitetnijih fotomontaža i 3D efekata.