KURS Autodesk Revit-a


Časovi se održavaju u terminima koje usvoje polaznici kursa zajedno sa organizatorom nastave i predavačima. Standardno pohađanje kursa je dva ili tri puta nedeljno po dva časa.
Subotom od 10:30 do 13:00 je termin rezervisan za vežbu i nadoknadu propuštenog gradiva i mogu ga koristiti svi polaznici kursa, neograničeno, za vreme trajanja kursa.


Autodesk REVIT

· Autodesk Revit je softver namenjen BIM (Building information modeling) procesu i bazira se na parametarskoj izradi 3D modela koji predstavlja sistem informacija, omugućava brzu i efikasnu koordinaciju i saradnju između projektantskih timova, eliminisanje grešaka i simulaciju i analizu projekta u realnom okruženju pre izgradnje samog objekta.

Autodesk Revit Architecture

Autodesk Revit Architecture je softversko rešenje za parametarsko modelovanje, koje obuhvata proces koji počinje dizajniranjem koncepta objekta, a završava se izradom projektne dokumentacije za izgradnju objekta. Namenjen prvenstveno arhitektama, sadrži moćne alata  za projektovanje, tako da još u ranim fazama projekta omogućuje korisnicima komunikaciju idejama (saradnju na projektu), konceptualizaciju, razradu i vizualizaciju projekta. Analizom ideja, otvara se mogućnost predviđanja performansi izgrađenog objekta i načina optimizacije u realnom okruženju.