KURS MS ACCESS-a

 

MS ACCESS PROGRAMSKI PAKET ZA SAVREMENOG I ORGANIZOVANOG ČOVEKA
Časovi se održavaju u terminima koje usvoje polaznici kursa zajedno sa organizatorom nastave i predavačima. Standardno pohađanje kursa je dva ili tri puta nedeljno po dva časa. Subotom od 11:30 do 14:00 je termin rezervisan za vežbu i nadoknadu propuštenog gradiva i mogu ga koristiti svi polaznici kursa, neograničeno, za vreme trajanja kursa.

- Na brz i lak način uredite i organizujte podatke koje svakodnevno koristite u svom radnom, porodičnom odnosno bilo kom okruženju koje to zahteva.
- Organizujte svoje biblioteke, CD- teke i ostale teke…
- Napravite aplikaciju za svoje potrebe, baš onako kako ste je Vi zamislili
- Učinite prve programerske korake u grafičkom okruženju koje je i najveća snaga MS Accessa
Bez pisanja programskih redova automatizujte svoju aplikaciju koja će na vašu komandu da:
- Otvara forme za upis novih podataka
- Prikazuje i štampa izveštaje na osnovu već unetih podataka
- Izračunava
- Procenjuje
- Planira
- Grafički prikazuje


Kurs je podeljen u 3 nivoa i traje 10, 16 ili 20 časova u zavisnosti od nivoa.

OSNOVNI - gde se u 10 časova uče: teorija baza podataka (kako pravilno napraviti bazu, šta su ključevi, ER model baze, relacije između tabela...), tabele, forme...

SREDNJI - predstavlja nastavak OSNOVNOG kursa u vidu dodatnih 6 časova (ukupno 16), gde se uči pravljenje samostalne aplikacije sa svim menijima za unos podataka, pretraživanje i filtriranje podataka, štampanje izveštaja...

VIŠI - predstavlja nastavak SREDNJEG kursa u vidu dodatna 4 časa (ukupno 20), gde se vrše fina podešavanja aplikacije, određuju nivoi bezbednosti, sakriva kod, prebacuje sa jednog menija na drugi i dr. Ovi časovi su bazirani na većem korišćenju Visual Basic-a.