OPŠTI KURS ZA OPERATERA NA RAČUNARU

U toku obuke za operatera na računaru obuhvaćeno je sledeće gradivo:

· Upoznavanje sa računarskim sistemom uopšte
· Osnovni elementi hardvera i softvera
· Operativni sistem: WINDOWS
· Rad sa dokumentima (MS WORD, MS PAINT, MS EXCEL)
· Rad u mreži
· Pakovanje (arhiviranje) podataka
· Čišćenje od virusa i održavanje računara
· INTERNET ( WEB, elektronska pošta)

Svakog radnog dana i subotom od 10:00 do 13:00 je termin rezervisan za vežbu i nadoknadu propuštenog gradiva i mogu ga koristiti svi polaznici kursa, neograničeno, za vreme trajanja kursa.

 

 

Kurs predstavlja idealan način da se brzo i po pristupačnim cenama ovlada osnovnim funkcijama PC računara, osposobljava polaznike za samostalno korišćenje računara.
· Ne zahteva nikakvo posebno predznanje
· Svu potrebnu literaturu škola obezbeđuje besplatno
· Trajanje kursa je 30 časova
· Za svakog polaznika obezbeđen je kompjuter i programi za uvežbavanje

Za svakog polaznika je obezbeđen PENTIUM IV kompjuter sa 17" monitorm. Svi računari su povezani u lokalnu mrežu uz direktan pristup INTERNETU. Časovi se održavaju u terminima koje usvoje polaznici kursa zajedno sa organizatorom nastave i predavačima.

Standardno pohađanje kursa je dva ili tri puta nedeljno po dva časa (pet do osam nedelja ukupno), a na zahtev grupe kurs se može intenzivirati (ubrzati).