KURSEVI RAČUNARSKIH MREŽA

 

SISTEM ADMINISTRATOR:

- Implementiranje planirane tehnologije
(Instaliranje i planiranje planirane tehnologije)
- Upravljanje i održavanje malih i velikih mrežnih struktura
(Administracija i podrška implementiranoj thnologiji)
- Upravljanje operativnim sistemom i podrška
(Aktivnosti održavanja i osnovne podrške sistemu)

Cena jednog kursa je 12650 dinara. Ukoliko želite da idete na sva tri kursa cena je dosta niža.
Kontaktirajte nas...

ADMINISTRACIJA XP-a

 • Upoznavanje sa XP-om
 • Users and Groups
 • Instaliranje hardvera
 • Networking
 • Disk Management
 • Maniging Files
 • Printers
 • IE Resource Access
 • System Optimization
 • System Security
 • Instalacija

OKRUŽENJE SERVERA

 • Instaliranje
 • Users, Groups and Computers
 • Group Policy (GPO)
 • Hardware Devices
 • Disk Storage
 • Backup and Restore
 • File Management
 • Internet Information Services (IIS)
 • Printers
 • Instaliranje Softvera
 • System Security
 • System Performance and Recovery

IMPLEMENTACIJA, UPRAVLJANJE I
ODRŽAVANJE MREŽNE INFRASTRUKTURE

  • TCP/IP Konfiguracija
  • DHCP
  • DNS
  • Remote Access
  • Routing
  • Network Security
  • Network Services