ŠKOLA RAČUNARA
ZA DECU

 

 


Pravo upisa u školu kompjutera imaju svi učenici osnovnih škola sa teritorije Grada Niša.

• Obuka se odvija tokom školske godine.

• U nastavi se koriste multimedijalni uređaji: projektori, skeneri, ploteri, štampaci, slušalice, mikrofoni i obilje specijalnog edukativnog softvera.

• Na kraju svakog semestra dobija se odgovarajući SERTIFIKAT (tj. diploma za određeni nivo).

• U procesu obuke koriste se najsavremeniji PENTIUM IV računari; računari su povezani u lokalnu MREŽU, i svaki je priključen na INTERNET.

• Prateća literatura i testovi su besplatni.

• Rad se odvija u malim grupama.

• Za svakog učenika je obezbeđen kompjuter.

• Obuku realizuje stručni tim predavača i instruktora sa licencom VLD-TehSchool.