KURS INTERNETA

 

Za svakog polaznika je obezbeđen PENTIUM IV komjuter sa 17" monitorom. Svi računari su povezani u lokalnu mrežu uz direktan pristup internetu. Časovi se održavaju u terminima koje usvoje polaznici kursa zajedno sa organizatorom nastave i predavačima. Standardno pohađanje kursa je dva ili tri puta nedeljno po dva časa. Polaznik savladava osnovne tehnike korišćenja interneta.

U toku obuke ovog kursa obuhvaćeno je sledeće gradivo:· Istorijat interneta
· Potrebne komponente za pristup internetu
· Slanje pisama pomoću računara - E-mail poruke (Gmail, Ymail, Outlook...)
· Skype
· YouTube
· Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera- program za pregled internet prezentacija
· Pretraga interneta - pronalaženje internet stranica sa odgovarajućim sadržajem pomoću pretraživača
· Download-ovanje programa, filmova, muzike, igara- preuzimanje programa sa interneta na vaš računar
· Komuniciranje sa drugim osobama uz pomoć računara
· News Konferencije - Konferencijske grupe
· i još mnogo toga


Postoji mogućnost da nakon toga nastavite sa kursom Web prezentacije i da nakon njega budete u stanju da uradite i postavite sopstvenu prezentaciju (sajt) na internet.