Postoji pravi način da naučite engleski jezik: ubrzanim metodama u savremenim kabinetima! VLD English Center - ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA organizuje početne i napredne kurseve na osnovu - Learning Labs System-a, koji podrazumeva interaktivnu multimedijalnu nastavu. Ovakav način obuke omogućava 70% brže ovladavanje engleskim jezikom u fazi učenja novog gradiva, dok je u fazi obnavljanja moguć napredak i do 300% (zavisno od polaznika). Danas, u svetu, INTERAKTIVNA MULTIMEDIJALNA NASTAVA predstavlja vladajuću metodu obrazovanja na svim značajnijim univerzitetima i školama stranih jezika.


Kao standardno nastavno sredstvo, profesoru i polaznicima su na raspolaganju (pored table, postera, knjiga, flomastera...) i multimedijalno opremljeni kompjuteri sa instaliranim specijalnim programima za učenje stranih jezika. Na časovima nema praznog hoda što je uobičajno u klasičnim metodama rada.
VLD English Center je PRVA ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA u Srbiji i Crnoj Gori koja aktivno primenjuje interaktivnu multimedijalnu nastavu još od 1998. godine, oslanjajući se na više decenijsko iskustvo jedne od najuspešnijh škola računara u Srbiji - VLD Computer Centra.
 
Kursevi engleskog jezika za sve nivoe znanja:
• Obuka u malim grupama u prijatnom, klimatizovanom prostoru.
• Interaktivna multimedijalna nastava.
• Za upis na Osnovni kurs engleskog jezika (1. nivo) nije potrebno nikakvo predznanje.
• Za svakog polaznika je obezbeđen multimedijalni kompjuter.
• Nije neophodno poznavanje rada na računaru.
• Za svaki završeni nivo dobija se odgovarajući sertifikat.
• Dinamiku i termine obuke pri upisu (ili naknadno) utvrđuju sami polaznici u dogovoru sa profesorom.


 

Cena kompletnog kursa (5 meseci) sa, testovima i diplomom je
12.000 dinara ili na 5 rata 2.400 dinara.