KURSEVI AUTO CAD-a


Časovi se održavaju u terminima koje usvoje polaznici kursa zajedno sa organizatorom nastave i predavačima. Standardno pohađanje kursa je dva ili tri puta nedeljno po dva časa.
Subotom od 11:30 do 14:00 je termin rezervisan za vežbu i nadoknadu propuštenog gradiva i mogu ga koristiti svi polaznici kursa, neograničeno, za vreme trajanja kursa. Podeljen je na tri zasebna kursa koji se logički nadovezuju jedan na drugog:

* AutoCAD - 2D crtanje
* AutoCAD - 3D crtanje (modelovanje)
* AutoCAD - Osnove AutoLISP-a


AutoCAD - 2D crtanje

· Upoznavanje sa programom.
· Manipulacije crtežima, rad sa fajlovima.
· Priprema crteža i podešavanje osnovnih parametara i elemenata crteža.
· Brzo kretanje i pregledavanje delova crteža.
· Kreiranje osnovnih grafičkih elemenata crteža.
· Precizno crtanje.
· Selektovanje elemenata crteža.
· Modifikovanje selektovanih elemenata crteža.
· Rad sa grupama.
· Ispitivanje elemenata crteža.
· Brzo editovanje gripovima.
· Kompleksni entiteti crteža.
· Kotiranje elemenata crteža.
· Šrafiranje elemenata crteža.
· Unos teksta u crteže.
· Korišćenje blokova i atributa u crtežima.
· Upotreba drugih crteža kao podloge.
· Priprema crteža za štampu i štampanje crteža na ploterima i štampačima. Rad sa različitim grafičkim formatima (DXF...).


AutoCAD - 3D crtanje (modelovanje)

· Izdrada prostornih (3D) modela u programu AutoCAD.
· Upoznavanje sa tehnikama za kreiranje 3D modela.
· Crtanje i editovanje u 3D.
· Prikaz 3D modela.
· Perspektivni prikaz modela, rendering modela.
· Komande za formiranje prostornih površi.
· Komande za formiranje prostornih tela.
· Polilinije, mreže i njihovo editovanje.
· Perspektive i senčenje.
· Region. Import/Export.
· Korišćenje spoljašnjih aplikacija.


AutoCAD - Osnove autoLISP-a

· Opis potrebne opreme, instalacija, podešavanje, preporuke u korišćenju.
· Sve o kreiranju i izmeni menija.
· Pisanje script datoteka.
· Izrada različitih tipova linija, šrafura, fontova.
· Razmena grafičke dokumentacije i opis formata za razmenu.
· Uvod u AutoLISP - jezik za kreiranje specijalizovanih alata za tehničko crtanje u pojedinim oblastima.
· Način funkcionisanja i korišćenja.
· Tipovi podataka u AutoLISP-u.
· Matematičke funkcije i funkcije logičkog poređenja.
· Osnovne funkcije AutoLISP-a.
· Promenljive, domeni promenljivih.
· Rad sa datotekama.