KURSEVI PROGRAMIRANJA

 

 

OSNOVNI KURS - C

U toku ovog kursa programiranja naučićete sledeće:

* Osnovne naredbe ovog jezika, tipove podataka, rad sa funkcijama
* if...then, case, for, while petlje
* Nizove, strukture, unije, matrice
* Rad sa datotekama
* Pokazivače
* Lančane liste


VIŠI KURS - C#

Ovo je jedan od najmoćnijih objektno-orijentisanih jezika današnjice. U toku ovog kursa programiranja naučićete sledeće:


* Osnovne naredbe ovog jezika, tipove podataka, rad sa funkcijama
* Klase (public i private članove klasa, konstruktore, destruktore, statičke članove)
* Operatorske funkcije odnosno preklapanje operatora
* Prijateljske funkcije
* Izvedene klase
* Vitruelne funkcije
* Apstraktne klase

Nastava je individualnog tipa. Intenzitet časova se određuje u dogovoru sa predavačem.