KURS ARCHI CAD-a
 


Kurs ArchiCAD-a je koncipiran tako da polaznicima da dovoljno znanja da mogu samostalno da narctaju projekat sa svim potrebnim elementima: osnove, preseci, fasade i izgledi. Radi se sa verzijom 16.0. Časovi se održavaju u terminima koje usvoje polaznici kursa zajedno sa organizatorom nastave i predavačima. Standardno pohađanje kursa je grupno, a postoji i mogućnost individualnog rada.


U toku obuke obuhvaćeno je sledeće gradivo:

 • Okruženje i principi rada
 • Način unosa i shvatanje rada sa koordinatama
 • Kursori i njihovo značenje
 • Visina i gravitacija
 • Spratovi i slojevi
 • Načini selekcije i manipulacija objektima
 • Rad sa pomoćnim alatkama (linije, šrafure, kote, tekst)
 • Rad sa konstruktivnim elementima (zidovi, ploče, stubovi, grede, krov, teren, stepenice)
 • Postavljanje i sređivanje preseka
 • Rad sa bibliotekama elemenata (prozori, vrata, objekti)
 • 3D prikaz i rendering
 • Priprema za štampu i štampanje